praktijk voor acupunctuur en kruidengeneeswijzen

U bent van harte welkom in de praktijk 'Nobel'!

Mijn werkwijze is volgens de Tradtionele Chinese Geneesmethode (TCG) ook wel Traditional Chinese Medicine (TCM) genoemd.
TCM is een wetenschap met een ander denkmodel dan de westerse geneeskunde.

Deze oude leer stelt de levensenergie Qi* (spreek uit: "chi") primair bij het ontstaan van klachten.
Ons lichaam (en organen) worden aangestuurd door Qi* en is bij gezondheid in balans.
Gewoonlijk is het lichaam in staat dit evenwicht te handhaven en zelf te corrigeren.
Om te weten wat de oorzaak van een klacht is, is er een 'energetische' diagnose nodig.
Belangrijk is te weten of er te veel of te weinig Qi* aanwezig is, of er stagnaties zijn en hoe de Qi* verdeeld is in het lichaam. Hiervoor zijn diverse technieken voorhanden.

U kunt zonder een verwijzing een afspraak maken.
Zowel acute als chronische klachten kunnen worden behandeld.
Preventieve behandelingen zijn mogelijk doordat de energetische diagnose een onbalans signaleert voordat er symptomen zijn zodat er op tijd gecorrigeerd kan worden.

De behandelmethoden zijn:
- Acupunctuur, ooracupunctuur
- Acupressuur (massage techniek)
- Voorschrijven van medicinale kruiden
- Voedingsleer (past uw voeding bij uw constitutie?)
- Het doen van oefeningen (Qi gong)

Aangesloten bij beroepsvereninging Zhong: code 140458128
Zorgverlenerscode AGB-code:  900.35.164
Kvk nr.: (startjaar) 1991  081.84.223

*Qi is te beschrijven als de levenskracht, die in elk levend organisme aanwezig is.