Behandeling, kosten & vergoeding

Tijdens de eerste behandeling word de anamnese afgenomen, uw pols nauwkeurig gevoeld en uw tong bekeken. In overleg met u wordt besproken wat een goede behandelmethode is. Meestal is dat acupunctuur/acupressuur en/of kruidengeneeskunde. Ooracupunctuur of een behandeling met een soft-laser op de oorflexpunten (denk aan stoppen met roken e.d.) is ook een mogelijkheid.

De kosten van het eerste consult bedragen  € 60-70.
Vervolgbehandelingen variëren van € 25 tot  € 50.
Meestal zijn 3 behandelingen voldoende.

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden 80-100% indien u aanvullend verzekerd bent.
U kunt dit verifiëren via de website van uw zorgverzekeraar of van beroepsvereniging Zhong (www.zhong.nl - zorgverzekering)